Przejdź bezpośrednio do treści strony

Hunnebeck Polska Sp. z o.o. | Impresja

Impresja

Publikacja

Hünnebeck Polska Sp. z o.o.
Zarząd: Piotr Panek (Prezes)

NIP 123-00-31-944
Regon 010839440
KRS 0000127695
Kapitał zakładowy 14 860 000 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba:
Łubna 55, 05-532 Baniocha
Tel.: +48 22 231 23 00, Fax: +48 22 231 23 90

Odpowiedzialność za zawartość: Wiktor Pasek
Zdjęcia i ilustracje: archiwum Hünnebeck

Informacja:
Hunnebeck Polska Sp. z o.o. stale kontroluje i uaktualnia informacje zawarte na tej stronie.
Jednak pomimo dołożenia wszelkich starań nadal istnieje możliwość pojawienia się informacji nieaktualnych.
Firma nie gwarantuje dokładności i kompletności zawartych na stronie informacji.
Zawartość, struktura i wygląd strony internetowej Hunnebeck Polska Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim.