Ga direct naar de pagina-inhoud

Hünnebeck Deutschland GmbH | Kennisgeving bescherming persoonsgegevens

Data privacy notice

Privacybeleid

Onze contactgegevens als verantwoordelijke instantie:
Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen
Tel: +49 21 02 937 – 1
Fax: +49 21 02 37 651
E-mail: info_de@huennebeck.com

Versie: September 2022

Bedankt voor uw bezoek aan onze website products.huennebeck.com en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, naam, telefoonnummer, adres enz. is belangrijk voor ons.

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen wanneer u de site bezoekt. Onze gegevensbeschermingspraktijk is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. De volgende gegevensbeschermingsverklaring dient om te voldoen aan de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de GDPR. Deze staan bijvoorbeeld in art. 13 en art. 14 en volgende van de GDPR.

Verantwoordelijke
De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 GDPR is degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens vaststelt.
Met betrekking tot onze website is de verantwoordelijke persoon:

Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen
E-mail: Info_de@huennebeck.com
Tel: +49 2102 937-1

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig art. 37 GDPR. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via onderstaande contactgegevens:

Rehhecke 80
40885 Ratingen, Germany
Email: Info_de@huennebeck.com

Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het apparaat (bijv. computer, mobiele telefoon, tablet, enz.).

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie;
(2) Het besturingssysteem van de pc die toegang vraagt;
(3) Hostnaam van de computer die toegang heeft;
(4) Het IP-adres van de pc die toegang vraagt;
(5) Datum en tijdstip van toegang;
(6) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) waartoe op onze website toegang wordt verkregen;
(7) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang kreeg tot onze website (referrer tracking);
(8) Bericht of de opvraging geslaagd is;
(9) Hoeveelheid verzonden gegevens

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele bezoekers van de site niet kunnen worden geïdentificeerd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Art. 6 lid 1 letter f GDPR (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is de verwezenlijking van het hieronder beschreven doel.

Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke (geautomatiseerde) opslag van gegevens is noodzakelijk voor het verloop van een websitebezoek om de levering van de website mogelijk te maken. De opslag en verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt ook om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers te behouden en om misbruik te bestrijden en storingen op te heffen. Voor dit doel is het noodzakelijk om de technische gegevens van de computer die toegang krijgt te registreren om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag
De verwijdering van bovengenoemde technische gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar uiterlijk 3 maanden na toegang tot onze website.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 van de GDPR en verzoeken om verwijdering van gegevens in overeenstemming met Art. 17 van de GDPR. Welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen, vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Speciale functies van de website
Onze site biedt u verschillende functies waarvan het gebruik gepaard gaat met het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens door ons. Hieronder leggen we uit wat er met deze gegevens gebeurt:

Contactformulier(en)

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?
 • De gegevens die u hebt ingevoerd in onze contactformulieren, die u hebt ingevoerd in het invoermasker van het contactformulier.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
 • Art. 6 lid 1 letter a GDPR (toestemming door duidelijke bevestiging van handeling of gedrag)
 • Doel van de gegevensverwerking
 • Wij gebruiken de via ons contactformulier of contactformulieren geregistreerde gegevens alleen voor de verwerking van de specifieke contactaanvraag die via het contactformulier is ontvangen. Om aan uw contactverzoek te voldoen, kunnen wij u ook e-mails sturen naar het opgegeven adres. Het doel hiervan is dat u van ons een bevestiging krijgt dat uw verzoek correct aan ons is doorgegeven. Het versturen van deze bevestigingsmail is voor ons echter niet verplicht en dient slechts ter informatie.
 • Duur van de opslag
 • Na verwerking van uw verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden.
 • Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering
 • De mogelijkheden voor herroeping en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften inzake het recht op herroeping en verwijdering op grond van het gegevensbeschermingsrecht die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.
 • Noodzaak om persoonlijke gegevens te verstrekken
 • Het gebruik van de contactformulieren geschiedt op vrijwillige basis en is contractueel noch wettelijk verplicht. U bent niet verplicht contact met ons op te nemen via het contactformulier, maar kunt ook gebruik maken van de andere contactmogelijkheden op onze site. Als u ons contactformulier wilt gebruiken, moet u de velden invullen die als verplicht zijn gemarkeerd. Als u niet de nodige informatie op het contactformulier invult, kunt u de vraag niet verzenden of kunnen wij uw vraag helaas niet behandelen.

Google Tag Manager

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

Op onze site maken wij gebruik van de dienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform om andere webdiensten en webtrackingprogramma's gebundeld uit te voeren en te controleren door middel van zogenaamde "tags". In dit verband slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zogenaamde "tracking"), voor zover webtracking tools met Google Tag Manager worden uitgevoerd. Deze gegevens die worden verzonden door individuele tags die in Google Tag Manager zijn opgenomen, worden door Google Tag Manager samengevoegd, opgeslagen en verwerkt onder een uniforme gebruikersinterface. Alle geïntegreerde "tags" worden in deze gegevensbeschermingsverklaring nog eens apart opgesomd. Meer informatie over de gegevensbescherming van de in Google Tag Manager geïntegreerde tools vindt u in het desbetreffende gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring. Bij gebruik van onze website met geactiveerde integratie van tags van Google Tag Manager worden gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, doorgegeven aan servers van Google Ireland Limited en buiten de Europese Unie, bijv. in de VS, verwerkt en opgeslagen. De Commissie van de EU heeft bepaald dat in de VS een passend niveau van gegevensbescherming kan bestaan indien het gegevensverwerkende bedrijf zich heeft onderworpen aan de US-EU-Privacy-Shield overeenkomst en de uitvoer van gegevens naar de VS op die manier op toelaatbare wijze is gestructureerd. Dit is het geval met Google Ireland Limited. Met betrekking tot de via Google Tag Manager geïntegreerde webdiensten gelden de voorschriften in de desbetreffende paragraaf van deze gegevensbeschermingsverklaring. De in Google Tag Manager gebruikte tracking tools zorgen ervoor dat het IP-adres door Google Tag Manager vóór verzending wordt geanonimiseerd door middel van IP-anonimisering van de broncode. Hier maakt Google Tag Manager alleen de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk (zogenaamde IP-masking).

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming in onze informatiebanner met betrekking tot het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door duidelijke bevestiging van actie of gedrag) in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter a GDPR.

Doel van de gegevensverwerking
In onze opdracht zal Google de door middel van de Google Tag Manager verkregen informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Duur van de opslag
Google zal de gegevens die relevant zijn voor de functie van Google Tag Manager zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webservice te vervullen. De gegevens worden anoniem verzameld en opgeslagen. Als er toch sprake is van een persoon, worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover daarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt. De verwijdering vindt in ieder geval plaats na het verstrijken van de bewaarplicht.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblocker in uw browser te installeren of de "Do Not Track"-instelling van uw browser te activeren. U kunt het verzamelen van de door de Google-cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de op de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Het veiligheids- en privacybeleid van Google is te vinden op policies.google.com/privacy.

Google Analytics
Reikwijdte van de verwerking van persoonlijke gegevens

Op onze site maken wij gebruik van de webtrackingdienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Analytics). In het kader van webtracking gebruikt Google Analytics cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zogenaamde tracking). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst Google Analytics om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. Tijdens het gebruik van onze website worden gegevens zoals uw IP-adres en met name uw gebruikersactiviteiten doorgegeven aan servers van het bedrijf Google Ireland Limited. Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst van Google om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. Om veiligheidsredenen vereisen wij ook webtracking. Webtracking stelt ons in staat na te gaan of derden onze website aanvallen. Met de informatie van de webtracker kunnen wij doeltreffende tegenmaatregelen nemen en de persoonlijke gegevens die wij verwerken beschermen tegen deze cyberaanvallen. Door IP-anonimisering te activeren binnen de Google Analytics-trackingcode van deze website, wordt uw IP-adres door Google Analytics geanonimiseerd voordat het wordt doorgegeven. Deze website gebruikt een Google Analytics tracking code die is uitgebreid door de exploitant gat._anonymizeIp(); om alleen geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (zogenaamde IP-masking).

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming in onze informatiebanner met betrekking tot het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door duidelijke bevestiging van actie of gedrag) in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter a GDPR.

Doel van de gegevensverwerking
In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Om veiligheidsredenen vereisen wij ook webtracking. Webtracking stelt ons in staat na te gaan of derden onze website aanvallen. Met de informatie van de webtracker kunnen wij doeltreffende tegenmaatregelen nemen en de persoonlijke gegevens die wij verwerken beschermen tegen deze cyberaanvallen.

Duur van de opslag
Google bewaart de voor het aanbieden van webtracking relevante gegevens zo lang als nodig is om de geboekte webdienst te vervullen. De gegevens worden anoniem verzameld en opgeslagen. Als er toch sprake is van een persoon, worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover daarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt. De verwijdering vindt in ieder geval plaats na het verstrijken van de bewaarplicht.

Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering
U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of de "Do Not Track"-instelling van uw browser te activeren. U kunt ook het verzamelen van door de Google-cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Het veiligheids- en privacybeleid van Google is te vinden op policies.google.com/privacy.

Integratie van externe webdiensten en verwerking van gegevens buiten de EU
Op onze website maken wij gebruik van actieve inhoud van externe aanbieders, zogenaamde webdiensten. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Dit kan inhouden dat gegevens buiten de EU worden verwerkt. U kunt dit voorkomen door een geschikte browserplug-in te installeren of de uitvoering van scripts in uw browser uit te schakelen. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op websites die u bezoekt.
Wij gebruiken de volgende externe webdiensten:

Doubleclick
Op onze website wordt een webdienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Doubleclick) uitgevoerd. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Doubleclick. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter f GDPR. Het gerechtvaardigd belang bestaat in de foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van het verzamelen ervan is bereikt. Voor meer informatie over de behandeling van verzonden gegevens, zie het privacybeleid van Doubleclick: policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

Google
Op onze website wordt een webdienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google) uitgevoerd. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens aan Google doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter f GDPR. Het gerechtvaardigd belang bestaat in de foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van het verzamelen ervan is bereikt. Voor meer informatie over de behandeling van verzonden gegevens, zie het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door het uitvoeren van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

YouTube
Op onze website wordt een webdienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Youtube) uitgevoerd. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Youtube. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter f GDPR. Het gerechtvaardigd belang bestaat in de foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van het verzamelen ervan is bereikt. Meer informatie over de behandeling van doorgegeven gegevens vindt u in het privacybeleid van Youtube: policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Youtube voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren.

Informatie over het gebruik van cookies
Reikwijdte van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij integreren en gebruiken cookies op verschillende pagina's om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en om externe webdiensten te integreren. De zogenaamde "cookies" zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw toegangsapparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke string die de browser uniek identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het opslaan van een cookiebestand wordt ook wel "het plaatsen van een cookie" genoemd. Cookies kunnen zowel door de website zelf als door externe webdiensten worden geplaatst.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Art. 6 lid 1 letter f GDPR (gerechtvaardigd belang) of Art. 6 lid 1 letter a of Art. 9 lid 1 letter a GDPR (toestemming).
Welke rechtsgrondslag relevant is, blijkt uit de later in dit punt opgenomen cookietabel.
In het geval van cookies die op basis van een gerechtvaardigd belang worden verzameld, is ons gerechtvaardigd belang in het algemeen het waarborgen van de functionaliteit van onze website en de daarop geïntegreerde diensten (technisch noodzakelijke cookies). Bovendien kunnen de cookies de gebruiksvriendelijkheid verhogen en een meer geïndividualiseerde aanpak mogelijk maken. Hier hebben we uw belangen afgewogen tegen de onze.
Met behulp van cookietechnologie kunnen wij individuele websitebezoekers alleen identificeren, analyseren en volgen als de websitebezoeker heeft ingestemd met het gebruik van de cookie overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a GDPR.

Doel van de gegevensverwerking
De cookies worden ingesteld door onze website of de externe webdiensten om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, om de gebruikerservaring te verbeteren of om het met uw toestemming aangegeven doel na te streven. Cookietechnologie stelt ons ook in staat individuele bezoekers te herkennen aan de hand van pseudoniemen, bijvoorbeeld een unieke of willekeurige ID, zodat wij meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden. De details staan in deze tabel: Opslag van cookies

Duur van de opslag
De onderstaande cookies worden in uw browser opgeslagen totdat ze worden verwijderd of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is afgelopen. De details staan in deze tabel: Opslag van cookies

Mogelijkheid van bezwaar, intrekking van toestemming en verwijdering
U kunt uw browser zo instellen dat het plaatsen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. U kunt dan per geval beslissen of u cookies accepteert of in principe accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw toegangsapparaat al verbonden is met onze website (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot intrekking wordt hierdoor niet aangetast.

Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail
Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken door technische en organisatorische maatregelen zodanig beschermd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-gecodeerde communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op de weg naar onze IT-systemen, zodat wij gecodeerde communicatie of de post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

Recht op informatie en verzoeken om correctie - Verwijdering en beperking van gegevens - Intrekking van toestemming - Recht van bezwaar

Recht op informatie
U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij persoonlijke gegevens over u verwerken. Als dit het geval is, hebt u recht op toegang tot de informatie genoemd in Art. 15 (1) van de GDPR, voor zover de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast (zie art. 15 lid 4 van de GDPR). Wij verstrekken u ook graag een kopie van de gegevens.

Recht op correctie
Conform art. 16 GDPR heeft u te allen tijde het recht op correctie van bij ons opgeslagen onjuiste persoonlijke gegevens (bijv. adres, naam, etc.). U kunt ook te allen tijde om aanvulling van de bij ons opgeslagen gegevens vragen. Een overeenkomstige aanpassing zal onverwijld plaatsvinden.

Recht op verwijdering
Overeenkomstig art. 17 (1) GDPR hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld door ons te laten verwijderen indien
- de gegevens niet langer nodig zijn;
- door de intrekking van uw toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking zonder vervanging is komen te vervallen;
- u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er geen legitieme gronden voor de verwerking zijn;
- uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt;
- een wettelijke verplichting dit vereist of een verzameling op grond van art. 8, lid 1, GDPR heeft plaatsgevonden.
Overeenkomstig art. 17, lid 3, van de GDPR bestaat dit recht niet indien
- de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
- uw gegevens zijn verzameld op basis van een wettelijke verplichting;
- de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang;
- de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking
Volgens art. 18 lid 1 GDPR heeft u in individuele gevallen het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
Dit is het geval wanneer

 • de juistheid van de persoonlijke gegevens door u wordt betwist;
 • de verwerking onwettig is en u niet instemt met het wissen;
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking, maar de verzamelde gegevens dienen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • een bezwaar tegen de verwerking is ingediend overeenkomstig art. 21, lid 1 GDPR en het nog onduidelijk is welke belangen prevaleren.

 

Recht van herroeping
Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken (art. 6 lid 1 letter a GDPR of art. 9 lid 2 letter a GDPR), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot intrekking wordt hierdoor niet aangetast.

Recht van bezwaar
Overeenkomstig art. 21 GDPR hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die op grond van art. 6 lid 1 letter f (in het kader van een gerechtvaardigd belang) zijn verzameld. U heeft dit recht alleen als er bijzondere omstandigheden zijn die tegen de opslag en verwerking spreken.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens:
Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen, Germany
Email: Info_de@huennebeck.com
Tel.: +49 2102 937-1

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Overeenkomstig art. 20 GDPR heeft u recht op overdracht van de u betreffende persoonlijke gegevens. Wij zullen de gegevens verstrekken in een gestructureerd, universeel en machinaal leesbaar formaat. De gegevens kunnen naar u of naar een door u genoemde verantwoordelijke worden gestuurd.

Wij verstrekken u op verzoek de volgende gegevens overeenkomstig art. 20 lid 1 GDPR:

 • Gegevens verzameld op basis van uitdrukkelijke toestemming op grond van art. 6 lid 1 letter a GDPR of art. 9 lid 2 letter a GDPR;
 • Gegevens die wij van u hebben ontvangen overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b GDPR in het kader van bestaande contracten;
 • Gegevens die in het kader van een geautomatiseerde procedure zijn verwerkt.

Wij geven de persoonlijke gegevens rechtstreeks door aan een gegevensbeheerder van uw keuze, voor zover dit technisch mogelijk is. Wij wijzen erop dat het ons niet is toegestaan gegevens door te geven die inbreuk maken op de vrijheden en rechten van andere personen overeenkomstig art. 20, lid 4, van de GDPR.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit op grond van art. 77 lid 1 GDPR
Indien u vermoedt dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde een gerechtelijke procedure aanspannen. Bovendien staan alle andere juridische mogelijkheden open. Los daarvan hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 lid 1 GDPR. U hebt het recht een klacht in te dienen op grond van art. 77 GDPR in de EU-lidstaat van uw woonplaats, werkplek en/of plaats van de vermeende inbreuk, d.w.z. u kunt uit de bovengenoemde plaatsen de toezichthoudende autoriteit kiezen waarmee u contact opneemt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u vervolgens informeren over de status en het resultaat van uw indiening, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig art. 78 GDPR.